ෂෙල්

බොහෝ වර්ග තිබේ මුතු කවචයේ මව, සොබාදහමේ විශිෂ්ටතම කෘති වේ. වර්ණ හා වයනය ලස්සනයි, සමහර ඒවා අපූරු පරාවර්තක වේ. මුතු මුතු මව අලංකාර ආභරණ ලෙස පමණක් නොව, ඇඳුම් ආයිත්තම්, විවිධ ලිපිද්‍රව්‍ය, දුම් පානය කරන උපකරණ, මේස ලාම්පු සහ වෙනත් දෛනික අවශ්‍යතා සඳහාද භාවිතා කළ හැකිය. ෂෙල් වෙඩි බොහෝ ස්වාභාවික වර්ණ හා හැඩයන් ඇති බැවින් ඒවා නිර්මාණකරුවන්ගේ සහ කැටයම්කරුවන්ගේ ප්‍රියතම වේ. ෂෙල් මූර්ති ශිල්පියා වර්ණ ෂෙල් වෙඩි තෝරා ගන්නා අතර, එහි ස්වාභාවික වර්ණය හා වයනය සහ හැඩය භාවිතා කරමින් කැපීම, ලැප් කිරීම, ඔප දැමීම, ගොඩගැසීම සහ ඇලවීම හරහා විවිධ ශිල්ප ක්‍රම ප්‍රවේශමෙන් නිර්මාණය කරයි.